Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Pracownicy

Pracownicy niepedagogiczni - administracji i obsługi

Szkoła Podstawowa w Lisięcicach

Zdjęcia poniżej przedstawionych osób są ich własnością, ZABRANIA SIĘ ich kopiowani, wykorzystywania i przetwarzania bez zgody ich właściciela.

Aleksandra Wołk
sekretarz szkoły
Malwina Kowalczyk
intendent
Wioletta Mordarska
szef kuchni
Ewa Sawicka
kucharka
Alicja Jasińska
pomoc do dzieci
Ewa Bielak
pomoc do dzieci
Krystyna Sękowska
pomoc do dzieci
Aneta Grabowska
pracownik obsługi
Wiesława Jaczyszyn
pracownik obsługi
Sylwester Wójcicki
woźny - rzemieślnik
Małgorzata Wysocka
pracownik obsługi
To, że milczą, nie znaczy, że nie mają nic do powiedzenia.