Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Obowiązujące w szkole dokumenty

Dyrektor

zaprasza do zapoznania się i wykorzytywania obowiązujących w szkole dokumentów.

Konsultacje w tej sprawie codziennie w godzinach urzędowania sekretariatu

Sekretarz szkoły

zaprasza do sekretariatu codziennie w godzinach urzędowania. Dokumenty można składać w sekretariacie osobiście, przez email, faks lub włożyć do skrzynki pocztowej przy wejściu głównym.

Ważne dokumenty szkolne

Rekrutacja do szkoły

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Głubczyc

Statut szkoły

najważniejsze prawo szkolne

Duplikaty dokumentów

zgodnie z przepisami o duplikatach

Program profilaktyczo - wychowawczy

uchwalony Radą Rodziców

Regulaminy

wewnątrzszkolne regulacje

Czy wiesz, że dokumenty niektórych świadczeń szkolnych są elektroniczne?

Logując się na swoje konto w e-dzienniku możesz zobaczyć postępy swojego dziecka, usprawiedliwić nieobecność, przesłać wiadomość do nauczyciela, dyrektora lub wychowawcy. Logując się na Loca zaplanujesz wyżywienie dziecka i opłacisz je. Za pomocą swojego konta w LiveKid obserujesz i komunikujesz się z przedszkolem, a także zgłaszasz jego nieobecność regulując swoje odpłatności za dodatkowe godziny.

Do końca roku szkolnego

2022/2023 zostało

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

„Aby jutro być we wspomnieniach swoich dzieci, musisz być w ich życiu dzisiaj”

Barbara Johnson