Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Fotografia pozwala uchwycić świat wokół nas za pomocą wciśnięcia spustu migawki

Szkolna galeria zdjęć

Fotographen – czyli rysowanie, zapisywanie światłem

.

.

.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Do udostępnienia dochodzi np:  wówczas, gdy zdjęcie ucznia zostanie umieszczone na stronie internetowej szkoły. Wówczas konieczna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. W imieniu uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zezwolenia udzielili nam pisemnie rodzice lub opiekunowie prawni. Zgody przechowywane są w sekretariacie szkoły zgodnie z procedurami zawartymi w przepisach RODO z 2016 roku.


Ostatnie wydarzenie uchwycone w obiektwie aparatu.

występy z okazji Dnia Babci i Dziadka 2023

Zdjęcia z festiwalu ekologiczno - prozdrowotnego 2022r

Jasełka 2022

    Mikołaj 2022

    Święto Niepodległości 2022

    Dzień Edukacji Narodowej 2022