Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dodatkowe zajęcia
w przedszkolu

W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, organizujemy zajęcia dodatkowe dla naszych przedszkolaków.

Oferujemy w przedszkolu

Kółka przedmiotowe ekologiczno - prozdrowotne, dodatkowe lekcje języka angielskiego, szkoła tańca, nauka czytania, zajęcia muzyczne, programowanie, robotyka,

Przedszkole dwujęzyczne

Naszą misją jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego. Dwujęzyczność to nasz cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie - które zaowocuje w przyszłości. Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Zajęcia taneczne

Taniec wpływa korzystnie na kształtowanie u przedszkolaka prawidłowej postawy ciała, sprawności fizyczną, umiejętność koncentracji oraz pracy w grupie. – Taniec uważany jest za pierwszy środek komunikacji, jak również swoisty przekaz emocji i myśli za pomocą ruchów. W naszym przedszkolu dzieci tańczą codziennie.

zajęcia teatralno - muzyczne

Teatr i muzyka w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Dają one dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralno-muzyczne poszerzają i kształtują wiedzę dziecka. Opierają się w dużej mierze na zabawie.

Nauka czytania

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze - warto więc wykorzystać ten moment jego życia. Codzienne głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie przemocy. 

Programowanie i robotyka

Nauka programowania i robotyki należy do kreatywnych zajęć rozwijających strefę intelektualną dzieci nie tylko pod względem analitycznym, technicznym, logicznym, ale także abstrakcyjnym i kreatywnym. Co więcej, w ostatnich latach zarówno nauka kodowania, jak i robotyka stały się niezwykle popularnymi możliwościami spędzania wolnego czasu przez najmłodszych.

Zajęcia ekologiczno - prozdrowotne

Poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł. Ochrona różnorodności ekologicznej, praw zwierząt i przyrody nieożywionej Promocja zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta. Realizujemy Kodeks Ekologa, programu Czyste powietrze wokół nas, temat segregacji śmieci, promowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie.

Zajęcia pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia terapeutyczne

Jeżeli masz pytania dotyczące zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

napisz lub zadzwoń do nas.