Ułatwienia dostępu

Skip to main content
studenci słuchają wykładu w sali wykładowej

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie szkolne ma chronić dziecko przed niebezpieczeństwami i wypadkami. Jego zakres obejmuje m.in. nieszczęśliwe wypadki. Dziecko objęte ubezpieczeniem szkolnym może po nich otrzymać odszkodowanie.

Nie istnieją żadne przepisy, które nakazują zawarcie ubezpieczenie dziecka w placówce edukacyjnej z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Dlatego też nasz szkoła nie pośredniczy w indywidualnym ubezpieczeniu dzieci NNW. Jednakże zachęcamy do tego!

Poniżej przedstawiamy kilka towarzystw ubezpieczeniowych, które prowadzą takie ubezpieczenie dla dzieci przedszkolnych i szkolnych:

Przezorny ubezpieczony