Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dla ósmoklasisty

Mini poradnik dla najstarszych w szkole.

Jesteś najstarszym uczniem szkoły

To drugi najważniejszy etap edukacyjny na jakim jesteś. Stałeś się absolwentem szkoły. Masz nowe zadania. Masz być wzorem dla młodszych, najmądrzejszym uczniem. Nie zawiedź ich.

Przed Tobą ważny egzamin. Egzamin, który powie Ci jak sobie poradzisz w szkole średniej, do jakie szkoły się dostaniesz. Przygotuj się do niego odpowiednio. Słuchaj nauczycieli i rodziców. Oni to przeszli, mają doświadczenie.

Jak się uczyć, by się nauczyć i zdać dobrze egzamin?

 • Zadbaj o miejsce, w którym będziesz się uczyć. Posprzątaj na swoim biurku, przewietrz pokój. Dotleniony mózg pracuje wydajniej!
 • Zanim zaczniesz się uczyć, zgromadź wokół siebie wszystkie niezbędne materiały. Pomyśl wcześniej, co będzie ci potrzebne, ponieważ szukanie czegoś w trakcie nauki może cię zdekoncentrować.
 • Postaraj się, aby w miejscu, w którym przebywasz, nic cię nie rozpraszało. Wycisz telefon, wyłącz telewizor, a także komputer, jeśli nie będzie ci potrzebny.
 • Nie zasiadaj do nauki od razu po powrocie ze szkoły, twój mózg potrzebuje odpoczynku;
 • Przed nauką zjedz lekki posiłek. Burczenie w brzuchu skutecznie odwraca uwagę od tego, co masz do zrobienia.
 • Ucz się systematycznie, a unikniesz sytuacji, w której będziesz mieć zbyt dużo materiału do zapamiętania.
 • Znajdź technikę zapamiętywania, która najbardziej ci odpowiada. Jeśli np. szybciej przyswajasz to, co słyszysz – czytaj notatki na głos.
 • Możesz także tworzyć rymowanki, które pomogą ci w zapamiętywaniu wiedzy.
 • W trakcie uczenia się rób notatki i podkreślaj kolorowymi flamastrami to, co najważniejsze.
 • Łatwiejsze zagadnienia przeplataj z trudnymi.
 • Koniecznie rób przerwy. W ich trakcie możesz zaczerpnąć świeżego powietrza lub wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych.

Chcesz zmienić świat? Zacznij od ścielenia łóżka!

Metodyka pracy umysłowej

1. PLAN – planowanie jest dokonywanie przemyślanych wyborów dotyczących tego, co i kiedy robić? Gospodarowanie czasem polega na umiejętnym wyznaczaniu zadań i określaniu ich ważności. Ta lista powinna być codziennie sprawdzana i uaktualniana.

2. MOTYWACJA: OPTYMALNY JEST ŚREDNI POZIOM MOTYWACJI

Zbyt wysoka motywacja powoduje gonitwę myśli lub pustkę w głowie, zbyt niska – obojętność i płytkie ślady pamięciowe, niewystarczające do przypomnienia treści.

3. Ucząc się, twórz logiczne powiązania między częściami materiału. Nigdy nie ucz się czegoś, czego nie zrozumiesz, wkuwanie jest bez sensu. Spróbuj własnymi słowami napisać sobie coś co jest napisane niezrozumiałym dla Ciebie językiem, napisz swoimi słowami, które Ty rozumiesz.

4. Powtarzaj – bez tego zmarnujesz to czego się uczyłeś. Dzięki powtórkom, w Twoim mózgu tworzą się połączenia i utrwalasz materiał. To jest podstawowe prawo zapamiętywania.

5. PRAWA FUNKCJONOWANIA NASZEJ PAMIĘCI

OBRAZ + AKCJA + EMOCJE = PAMIĘĆ

Widzieć nowe informacje i je kojarzyć, łączyć ze sobą obraz z naszą poprzednią wiedzą, emocje (radość, zachwyt) czyli zapamiętuję.

Filmowe poradniki dla ósmoklasisty

Na początek matematyka

Teraz język obcy

CZĘŚĆ 1 testu

W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

Język polski?

to proste

CZĘŚĆ II  testu

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

 • temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)
 • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka).

Gdzie szukać pomocy?

Przede wszystkim u nauczyciela przedmiotu. Zaufaj mu. On najbardziej chce, abyś zdał egzamin celująco. W końcu z tego jest rozliczany.

Wszystkie informacje na temat egzaminu, przykładowe arkusze do ćwiczeń, wymagania znajdziesz tutaj:

Korzystaj również z nieskończonej pomocy internetu, gdzie jest multum stron z testami, przykładowymi zadaniami, poradami.

POWODZENIA