INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

"STOP UZALEŻNIENIOM"

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez pedagoga szkolnego oraz nauczyciela plastyki Szkoły  Podstawowej w Lisięcicach w ramach Programu Profilaktycznego na rok szkoły 2020/2021

Cel konkursu

» dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających (alkohol,edukacyjny

nikotyna, narkotyki, dopalacze) i ich wpływu na organizm człowieka,

» propagowanie życia bez nałogów,

» skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,

» rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

Uczestnicy:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły.
 2. Organizator wyznacza następujące kategorie konkursu:
 3. a) konkurs plastyczny:

- uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej - plakat nt. " Mamo, tato nie pal!"

(format A3, technika dowolna),

- uczniowie kl. IV - VI - plakat nt. "Alkohol to twój wróg" ( format A3, technika dowolna),

- uczniowie kl. VII - VIII - plakat nt. "Fonoholizm’ lub „ Cyberprzemoc”       

 ( format minimum A3, technika dowolna).

 1. Prace powinny być samodzielne, nigdzie nie publikowane.
 2. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników.

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.

 1. Prace konkursowe należy wysłać lub przywieść do szkoły (wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu).

Termin - do  22.12.2020 roku.

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-  zawartość merytoryczną,

-  kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

- formę estetyczną pracy.

 1. Dyplomy, nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane

w działaniach informacyjno - edukacyjnych  w szkole lub na stronie internetowej szkoły.

 1. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Małgorzata Szczepańska oraz p. Barbara Chudy.