INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator

Na dzień  08. 04. 2020r.

Dzisiaj nauczymy się śpiewać piosenkę „Idzie wiosna”.

Słowa do niej znajdziecie w kartach polonistycznych na stronie 107.

Piosenkę usłyszysz tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E

Przyjrzyj się zapisowi na pięciolinii.

 wiol

Pamiętasz, że linie pięciolinii liczymy od dołu w górę?

Na której linii zapisany jest ten dźwięk? ….

Jeśli odpowiedziałeś, że na drugiej to brawo.

A pamiętasz jak nazywa się dźwięk, którego domem jest druga linia?

Mam nadzieję, że pamiętasz – jest to dźwięk sol.

Przypomnij sobie jak ten dźwięk brzmi grany na flecie, dzwonkach i keyboardzie .

Tu nagranie - dźwięk sol >>>>>

Dzisiaj poznasz kolejnego lokatora, który także mieszka na pięciolinii, ale już nie na drugiej linii, bo ta zajęta jest dla dźwięku sol. Nasz nowy dźwięk nazywa się mi i mieszka na pierwszej linii czyli na samym dole.

Posłuchaj jak brzmi dźwięk mi grany na flecie, dzwonkach i keyboardzie.

Tu nagranie - dźwięk mi >>>>>

W kartach polonistycznych na stronie 84 w ćwiczeniu 1. w drugiej linijce dokończ pisanie dźwięku mi według wzoru czyli za pomocą ćwierćnut.

Pamiętasz, że nutka z zamalowanym brzuszkiem i laseczką to ćwierćnuta? A pamiętasz czym różni się od ćwierćnuty ósemka?

Oczywiście ósemka ma jeszcze z prawej strony laseczki chorągiewkę.

A czy pamiętasz, że ćwierćnuta trwa tyle samo co dwie ósemki?

Tak więc w zapisie nutowym wartość ćwierćnuty można zapisać za pomocą dwóch ósemek.

Popatrz teraz na ćwiczenie 3 na stronie 84. Jakie metrum widnieje obok klucza wiolinowego?

Oznacza to, że w jednym takcie są dwie ćwierćnuty. Każdą ćwierćnutę można zastąpić dwoma ósemkami. Nad każdą nazwą dźwięku narysuj nutkę na właściwej linii. Pamiętaj, jeśli w takcie są tylko dwie nutki to są to ćwierćnuty. Jeśli zaś w takcie są cztery nazwy dźwięków, to znaczy że są to ósemki.

Pamiętaj, rysując brzuszki kolejnym nutkom dopilnuj, żeby nie dotykały sąsiednich linii.

Poćwicz w wolnych chwilach piosenkę „Idzie wiosna”.