Dokumenty rekrutacyjne dla dzieci na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty rekrutacyjne dla dzieci na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja - przedszkole

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc o poniższej treści:

ZARZĄDZENIE NR 745/21 BURMISTRZA GŁUBCZYCz dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

DOKUMENTY

Deklaracja o kontynowaniu wychowania przedszkolnego (DLA DZIECI JUŻ ZAPISANYCH I UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA)

Wniosek o przyjęcie dzieska do przedszkola

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała Rady MIejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję w tym dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do kontaktów.

Rekrutacja - szkoły

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły

Dokumenty stanowią załącznik do zarządzenia Burmistrza Głubczyc o poniżsej treści:

ZARZĄDZENIE NR 746/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

DOKUMENTY

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

Oświadczenie rodzica

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Przed głównym wejściem do budynku szkoły jest umieszczona również skrzynka pocztowa, gdzie można zostawić wszelką, papierową korespondencję w tym korespondencję rekrutacyjną.

Zapraszamy do kontaktów.