W ramach szkolnego programu – promujemy czytelnictwo wśród najmłodszych uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem ankiety była analiza i diagnoza poziomu samopoczucia, potrzeb i trudności uczniów podczas nauczania zdalnego.

W dniu 30 września 2020r w naszej szkole został ogłoszony miesięczny konkurs czytelniczy skierowany do uczniów i rodziców klas I-III.

W okresie pandemii również święto Babci i Dziadka przeniosło się do internetu.