Punktualnie o 8:15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po przemówieniu przewodniczącej SU i dyrektora szkoły odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcą.