W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej przystąpili do realizacji jednego z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz dla klas I-III szkół podstawowych poświęconego tematyce ekologicznej, organizowany przez markę m.in. napojów Kubuś. Celem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” była proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się troszczyć o środowisko naturalne, poznawali podstawowe zasady ekologii i dowiadywali się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznawali korzyści płynące z ruchu.

Dzięki materiałom udostępnionym nauczycielom zajęcia były ciekawe i pasjonujące, a dzieci mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” były skonstruowane tak by rozwijały u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz by przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Dziś każdy drugoklasista może się pochwalić dyplomem potwierdzającym przyznanie tytułu „Kubusiowego Przyjaciela Natury”, a szkoła specjalnym certyfikatem. Z ochotą przystąpimy do kolejnej edycji programu w nowym roku szkolnym.