Poniedziałek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne  s15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalnające z wykorzystaniem m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze  - wiodąca aktywność: społeczno-moralna. s 23
10:30 – 11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. ogród
11:30 - 12:00 język angielski s 23
12:00 - 12:30 Obiad S 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, S 23
13:00 - 14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające). Praca wyrównawcza.

S 15
Wtorek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze w ramach realizacji wybranego Programu. Wiodąca aktywność: językowa.

s 23
10:30 - 11:00 JĘZYK ANGIELSKI s 23
11:00 - 11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe( na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające)

s 15
Środa
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia teatralne.  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. s 15
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:20 – 10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze kierowane i inspirowane przez nauczyciela uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. -wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza s 23
10:00-10:30 religia s 23
10:30-11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:30-12:00 Język angielski s 23
12:00 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.Praca wyrównawcza.

s 15
Czwartek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia ruchowe  z elementami gimnastyki korekcyjnej.

s. gimn.
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:20-10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze. Wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa s 23
10:00-10:30 Religia s 23
10:30-11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy badawcze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych s 23
13:00-14:30 Swobodna działalność  dzieci.Praca indywidualna z dziećmi. s 15
Piątek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne. s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:30-11:00

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. Wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

s 23
11:00-11:30 język angielski s 23
11:30-12:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe ogród
12:00-12:30 Obiad s 23
12:30-13:00

Zajęcia relaksacyjne - słuchanie muzyki, bajek.

s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające).

s 15