INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator
 
03.04.2020

Na koniec tygodnia powtórzenie i sprawdzenie czy potrafisz sprawnie dokonywać obliczeń.

Wykonaj zadania w kartach matematycznych na stronie 38 i 39.

Mam nadzieję, że uda ci się wykonać zadania bezbłędnie. Proszę tylko – uważnie i dokładnie czytaj treść zadań tekstowych i polecenia, które są przy każdym zadaniu. No to do dzieła. Wierzę w każdego z was. 

02. 04.2020r.

Dzisiaj poćwiczymy sposób liczenia, który poznaliśmy wczoraj. Pamiętasz, wczoraj ustaliliśmy, że łatwo się dodaje liczby, kiedy dodajemy do 10. W dodawaniu można liczby dodawać w dowolnej kolejności. Poćwicz więc tę umiejętność. Zapisz działania w zeszycie. Powodzenia bystrzaki.

mat2222

 Na dzień 1.04.2020r.

Dzisiejsze zajęcia to czas na utrwalenie zdobytych dotąd wiadomości i umiejętności. Potrafisz porównać liczby?

Przepisz do zeszytu w kratkę poniższe liczby i wstaw między nimi odpowiedni znak =. <, >.

8          5                                     3        7

18       20                                 19          17

9         15                                   16         16

12       13                                 14           15

Teraz przepisz działania, wykonaj obliczenia i odszyfruj hasło

3 + 4 = ….. w                                 3 – 1 = ….. ł                           4 + 2 = ….. n                         5 – 1 = ….. o

6 – 5 = ….. k                                   10 – 1 = …..i                         2 + 1 = ….. e                            5 + 3 = …… a

10 – 2 = …… a                               7 – 7 = …… n                         9 – 4 = ….. ą                           8 + 2 = …… s

7

9

4

10

3

6

0

8

2

5

1

8

                         

Zastanów się i podaj liczby, które dadzą razem 10.

10 = 1 + ….                                   10 = 9 + ….

10 = 2 + …                                   10 = 8 + ……

10 = 3 + ….                                   10 = 7 + ….

10 = 4 + ….                                   10 = 6 + ….

10 = 5 + ….

Zapisz te działania do zeszytu. Zapamiętaj te działania. Możesz z nich korzystać, kiedy będziesz wykonywać zadania w późniejszych ćwiczeniach i w kolejnych dniach.

Kiedy mamy 10 , to łatwo dodać do 10 kolejną liczbę.

Potrafisz podać wynik:

10 i 3 to …..

10 i 5 to …..

10 i 8 to …..

10 i 4 to ……

10 i 9 to ……

Prawda, że to łatwe.

Popatrz na obrazek poniżej.

kl1mat

Ile jest kulek czerwonych?

Ile niebieskich?

Ile zielonych?

A ile jest wszystkich kulek razem?

Czy łatwo jest dodać 7 + 4 + 3 ?

Chyba nie.

Powiedz, które kulki możemy ze sobą połączyć by otrzymać 10?

No oczywiście czerwone i zielone bo 7 + 3 = 10. A teraz do 10 kulek dodaj jeszcze 4 niebieskie. Ile jest razem. Czy tyle samo było kulek przy poprzednim liczeniu?

Oczywiście: 7 + 4 + 3 = 14 i 7 + 3 + 4 = 14

Wynika z tego wniosek, że w dodawaniu można zmieniać kolejność dodawanych liczb, a wynik jest taki sam. To bardzo ważna zasada, która ułatwiać nam będzie obliczenia. Zawsze staraj się stosować tę zasadę, unikniesz pomyłek, a także łatwiej i szybciej będziesz wykonywać obliczenia.

Popatrz teraz na kolejny przykład:

8 + 5 + 2 =

Licząc w takiej kolejności musimy najpierw do 8 dodać 5 co nie jest łatwe, a dopiero potem dodać jeszcze 2.

8 + 5 = 13 , a 13 + 2 = 15 więc 8 + 5 + 2 = 15. Wcale łatwo nie było.

A teraz zastosujmy poznaną zasadę i zmieńmy kolejność liczb w działaniu.

Zamiast 8 + 5 + 2 zmieńmy zapis i otrzymamy 8 + 2 + 5= .No i liczmy. 8 i 2 to 10, a 10 i 5 to 15.

Otrzymaliśmy ten sam wynik, ale w łatwiejszy sposób obliczony. Zgadzasz się ze mną? Jeśli tak to zapamiętaj zasadę i stosuj kiedy tylko się da.

Wykonaj zadania w kartach matematycznych na stronach 32 do 35. Powodzenia

 Na dzień 30.03.2020r.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy jednostkę miary – centymetr. Pamiętasz, że skrócony zapis tej jednostki to cm? A czy pamiętasz, że mierząc, przykładamy linijkę dokładnie od 0? Skoro tak , to bez problemu wykonasz zadanie 19, 20 i 21 na stronie 84 w kartach matematycznych.

Teraz przećwiczymy przeliczanie do 20. Potrafisz wymienić i zapisać kolejne liczby od 1 do 20. A czy uda ci się wymienić liczby w odwrotną stronę czyli od 20 do 1? Spróbuj. A teraz otwórz zeszyt w kratkę i napisz w zeszycie, jak zawsze w szkole, Zajęcia, a pod spodem zapisz liczby od 1 do 20, a w nowej linijce od 20 do 1.

W ramach ćwiczeń treningowych wykonaj zadanie 1 i 2 w kartach matematycznych na stronie 30 -31. Wykonaj również zadania dodatkowe ze stron 81 – 82.