INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice


I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 🎅

Drodzy Uczniowie i Rodzice – nasza szkoła w tym roku kolejny raz wspiera akcję Szlachetna Paczka. Tym razem chcemy pomóc dwóch rodzinom – samotnej starszej pani, która potrzebuje nowej lodówki oraz dwóm nieuleczalnie chorym chłopcom i ich rodzicom.

szlachetna paczka 664x442 nocrop

 

Zbieramy żywność trwałą: herbata, kasza, cukier, konserwy, kawa, makarony, olej, mąka, ryż, dżemy, mleko, warzywa w puszkach, płatki śniadaniowe, kakao, produkty do pieczenia itp. Myślę, że d

zieciaki ucieszą się też ze słodyczy szczególnie z mentosów, Kinder niespodzianek i uwielbianych przez dzieci miśków Haribo 😃

Artykuły papiernicze: zeszyty, wycinanki, bloki, farbki, kredki, pisaki, klej, papier kolorowy itp. Środki czystości: proszki do prania, płyn do naczyń, pasta do zębów, mydło, płyn do płukania, szampon, szczoteczki do zębów, artykuły dziecięce – oliwki, balsamy, chusteczki nawilżone.

Pani Maria uwielbia czytać książki religijne i rozwiązywać krzyżówki. Natomiast chłopcy Piotr (8 lat) i Szymon (5 lat) uwielbiają klocki LEGO, szczególnie serie Minecraft i z samochodami. Ich mama bardzo lubi spędzać czas w kuchni – wyśmienicie piecze i gotuje , a nad wszystkim czuwa tata J Kochani... liczy się każda pomoc, szczególnie teraz w czasie pandemii.

Wszystkie produkty można przynosić do szkoły i zostawiać w holu, w oznaczonym tam miejscu. Razem jest łatwiej, bo razem możemy więcej 🎅

Już dziś dziękuję za każdą pomoc i wsparcie.

Pozdrawiam – opiekun szkolnej Rady Wolontariatu i wolontariusz Szlachetnej Paczki Marta Klimek

p.s. W razie pytań i jakichkolwiek wątpliwości służę pomocą w wiadomości prywatnejAdministrator

WAŻNE

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Przedłużający się okres epidemii w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami zmuszają szkoły do nietradycyjnego funkcjonowania. W związku z pojawiającymi się w dalszym ciągu licznymi pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi nauczania zdalnego, chciałbym zwięźle przedstawić zmiany, jakie zostały wprowadzone czasowo w statucie szkoły dotyczące nauczania zdalnego, a szczególnie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.  

Diagnoza

Już w połowie marca b.r. przeprowadzony został przez nauczycieli – wychowawców wywiad wśród wszystkich rodziców, uczniów dotyczący dostępu do internetu, sprzętu umożliwiającego nauczanie zdalne. W 100% został potwierdzony dostęp do internetu. W kilku przypadkach pojawił się problem dostępu do komputera i tutaj został tym uczniom sprzęt wypożyczony przez szkołę. Na dzień 17 marca 2020r. uczniowie byli w 100% gotowi do podjęcia nauczania zdalnego.

Organizacja nauczania

Biorąc pod uwagę warunki technologiczne w jakich funkcjonuje nasze środowisko zrezygnowaliśmy z nauczania online. Dostęp do szybkiego łącza w wielu miejscowościach nie występuje, a to jedynie jest gwarantem sukcesu w nauczaniu np.: za pomocą telekonferencji. Dlatego postanowiliśmy uruchomić platformę nauczania zdalnego na szkolnej stronie internetowej, gdzie każdy ma dostęp do treści lekcji, zadań, ćwiczeń  i wymagań stawianych przez nauczycieli. Uczniowie (rodzice) nie muszą korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, a jedynie ze zwykłej przeglądarki internetowej, która jest ogólnie dostępna w każdym urządzeniu medialnym, aby zapoznać się z zaleceniami i wymaganiami nauczycieli co do nauczanych treści. Tylko nauczyciel naszej szkoły decyduje o tym co się uczymy w danej chwili. Programy w TVP w ramach nauczania zdalnego mogą być tylko pomocne w utrwaleniu wiedzy. Telewizja nie ocenia uczniów, nie klasyfikuje i promuje do następnej klasy.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

O otrzymaniu świadectwa promocyjnego do kolejnej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły decyduje monitorowanie i ocenianie działalności ucznia, jego wiedza i umiejętności nabyte w czasie nauczania. Tego przepisu nikt nie zmienił i musi być przestrzegany nawet w tak trudnych warunkach jakich przyszło nam funkcjonować. Dlatego w związku z nauczaniem zdalnym wprowadzone zostały dodatkowe przepisy regulujące zaistniałą sytuację w szkolnym systemie oceniania:

  1. Na ocenę zachowania ma wpływ aktywność ucznia podczas nauczania zdalnego.

Chodzi tutaj o stałą, wynikającą z planu zajęć aktywność. Obecność na zajęciach otrzymuje uczeń, który wykaże się w ustalony przez nauczyciela sposób, że zrealizował wymagania lekcji. Ocenia się systematyczność, która podwyższa ocenę, natomiast sporadyczność w nauczaniu obniża ocenę. Na podstawie zgłoszeń rodziców i uczniów, szczególnie rodzin wielodzietnych o ograniczeniach w dostępie do sprzętu komputerowego, wprowadziliśmy tolerancję kilkudniową na wykazanie się przez ucznia aktywnością. Frekwencja w dzienniku lekcyjnym nie jest uzupełniana na bieżąco lecz raz – dwa razy w tygodniu.

  1. Ocenianie bieżące ucznia w nauczaniu zdalnym jest prowadzone na podstawie dostarczonych przez ucznia, w ustalony wspólnie z nauczycielem sposób, jego efektów działalności dydaktycznej.

Ten przepis nie narzuca ściśle określonych warunków rozliczania uczniów z ich nauki. W sposób ustalony z nauczycielem uczeń ma się rozliczyć z nabytej wiedzy. Biorąc pod uwagę duże trudności w samokształceniu, jakie zgłaszane są do nauczycieli, ograniczyliśmy ilość zajęć z poszczególnych przedmiotów w planie tygodniowym oraz wymagania programowe do niezbędnego minimum gwarantującego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej w danej klasie. Mniej się nie da. Prawo nam zabrania. Oceny są zamieszczane w dzienniku elektronicznym, każdy ma dostęp, a komentarz i dialog dotyczący oceniania ucznia prowadzony jest za pomocą dostępnych komunikatorów elektronicznych pomiędzy uczniem (rodzicem) i nauczycielem.

  1. Ocena klasyfikacyjna z poszczególnych przedmiotów i zachowania uwzględnia również ocenianie bieżące w okresie nauczania zdalnego.
  2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Wysiłek i systematyczność ucznia w okresie nauczania zdalnego ocenia się na podstawie ustalonych przez nauczyciela i przekazanych uczniowi (rodzicom/prawnym opiekunom) zasadach.

    Powyższe dwa przepisy wynikające wprost z obowiązującego prawa i mówią, że na oceną, która może pojawić się na świadectwie ma duże znaczenie ocena uzyskana w trakcie nauczania zdalnego. Jest mowa o wysiłku i systematyczności, o której już wcześniej pisałem.
  1. Uczeń uzyskuje promocję do następnej klasy lub kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania.

Ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, tzn. z muzyki, plastyki, wf, informatyki, itp. też musi mieć ocenę pozytywną. Uczniowie bardzo często lekceważą sobie te przedmioty, a one mają taki sam wpływ na promocję jak pozostałe, często uważane za ważniejsze przedmioty. Tym bardziej staje się uzasadniony, w okresie nauczania zdalnego, wysiłek ucznia w aktywnym uczestniczeniu w zajęciach proponowanych przez nauczyciela i w formach kontroli stosowanych na przedmiocie. A co się stanie jeżeli uczeń nie wywiązuje się z ustalonych form kontroli (a są tacy uczniowie)? Może otrzymać ocenę niedostateczną z przedmiotu. Przypominam, że uczeń kl. 8 nie ma poprawki – automatycznie powtarza klasę, a w historii naszej szkoły było kilku już takich uczniów. Uczeń klas niższych ma możliwość zdawania poprawki z max 2 ocen ndst, ale za zgodą nauczycieli.

 

Podsumowanie

To najważniejsze zmiany w szkolny statucie wprowadzone na postawnie rozporządzeń MEN. Oczywiście to są tylko dodatki do obowiązującego prawa, które nie zmieniło się zasadniczo. Wszystkie powinny być  znane, gdyż na bieżąco dyrektor i nauczyciele informowali publicznie o zmianach jakie nastały w nauczaniu w bieżącym okresie. Myślę, że zgromadzone w jednym miejscu wraz z komentarzem do nich przybliżą wszystkim zainteresowanym nasz system nauczania i oceniania w tym szczególnym okresie.

Pamiętajmy!  Nikt nie zwolnił ani uczniów, ani nauczycieli z realizacji obowiązków nauki i nauczania. Nie mamy teraz ferii ani wakacji. Nikt nie wie jak długo będziemy poza szkołą i dlatego nauczanie zdalne musi stać się codziennym naszym wspólnym obowiązkiem.  

Szanowny rodzicu (szczególnie klas starszych).

Jeżeli dziecko siedzi przed komputerem, to nie zawsze oznacza, że uczy się zdalnie. Sprawdź czasami co robi. My wiemy, że często nie uczy się, a pootwierane programy na dolnym pasku ekranu są dalekie od tych edukacyjnych.  

                                                                                                                         Dyrektor szkoły