INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator

Piątek 22.05.2020r.

Temat: Kryzys wewnętrzny ZSRS.

Cel lekcji:

 • znasz daty: 1985 r., 1986 r.
 • znasz postaci: Leonida Breżniewa, Michaiła Gorbaczowa, Ronalda Reagana;
 • rozumiesz pojęcia: mudżahedin, wyścig zbrojeń, głasnost, pierestrojka;
 • wskazujesz na mapie Czarnobyl i omawiasz wydarzenia związane z katastrofą atomową w ZSRS i ich skutki
 • wymieniasz przyczyny kryzysu gospodarczego w ZSRS na początku lat 80.;
 • wyjaśniasz, czym był wyścig zbrojeń, oraz wskazujesz, kto i z jakich powodów go rozpoczął
 • omawiasz, jakie konsekwencje dla ZSRS miał udział w konflikcie w Afganistanie
 • charakteryzujesz reformy przeprowadzone przez Gorbaczowa
 • analizujesz proces powolnego upadku ZSRS.

Przypomnijcie sobie główne cechy sowieckiej gospodarki.

Otwieramy podręcznik na stronie 200. Czytamy temat i robimy notatkę do punktów : 

 1. Pzyczyny kryzysu gospodarczego w ZSRS.

przydatny link:

https://epodreczniki.pl/a/zsrr-w-l-1945-1991/DQsqgq0uP

 1. Wojna

przydatny link: .

https://www.youtube.com/watch?v=n9AOfwldDrs

 1. Wyścig zbrojeń .

przydatny link:

https://www.youtube.com/watch?v=Zn2bUMSlA6s

 1. Michaił Gorbaczow na czele ZSRS .
 2. a) reformy
 3. b) polityka zagraniczna

przydatny link:

https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA&t=735s

 1. Katastrofa w Czarnobylu

przydatny link:

https://www.youtube.com/watch?v=atkrJoE9mog

 1. Czytamy tekst żródłowy „ Wspomnienia obywatela ZSRS z czasów pieriestrojki”

podręcznik  str. 203.

Odpowiadamy w szeszycie  na pytania do tekstu źródłowego zamieszczone w podręczniku.

      Zadanie domowe:

      Należy wykonać w domu zadanie 1,2,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń str.78-79.

      Termin nadsyłania zadania do 26.05.2020r.